Be Quality Aware

De mobiliteits-regeling waar we blij van worden

bqa mobiliteitsregelingVerantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie en een positieve benadering zijn de succesfactoren van de unieke mobiliteitsregeling, die wij enige tijd geleden invoerden. Best ingrijpend, want eigenlijk vraag je mensen om zich bewust te worden van de effecten van hun gedrag. Dat is nooit makkelijk en soms zelfs confronterend. Nu blijkt dat de regeling ertoe heeft geleid dat wij bijna allemaal bewuster omgaan met mobiliteit, meer tevreden zijn én dat onze brandstofkosten met ruim 25% gedaald zijn. Aan het woord is Aldwin Bruin, één van de eigenaren van BQA.

Uitdaging

‘Een prachtig resultaat’, volgens Aldwin. ’We zitten in een branche waarbij mobiliteit belangrijk is. Het mogen rijden van een leaseauto behoort bij ons tot de primaire arbeidsvoorwaarden en we hebben een uitstekende mobiliteitsregeling. Wij gunnen het iedereen graag, maar we willen wel dat er professioneel en verantwoordelijk met bedrijfsmiddelen omgegaan wordt. Toen één van onze medewerkers ooit tegen mij zei dat hij met zijn privéauto veel zorgvuldiger omging dan met zijn leaseauto plantte hij een zaadje. Tel daarbij de milieuproblematiek, de algemene opinie over het rijgedrag van leaserijders en het asociale gebruik van stimuleringsregelingen om elektrisch te rijden te bevorderen bovenop, dan weet je dat er iets goed scheef loopt. Ik zag de uitdaging om daar met ons bedrijf wat aan te doen’.

Jan – I LOVE IT! – een kleine aanpassing in rij- en tankgedrag levert een grote besparing op. Het is een sport geworden om zo goedkoop mogelijk te tanken. En rustiger rijden levert een stuk minder boetes op.

 

Bewustwording

‘De oplossing hadden we niet direct voor handen, maar het was wel duidelijk dat het iets moest worden met een positieve inslag. We willen niet afstraffen, maar motiveren. Zelf nadenken en verantwoordelijkheid dragen voor verspilling en onze bijdrage op de belasting van het milieu. In een bijeenkomst heb ik mijn gedachten gedeeld en de eerste vraag die ik gesteld heb is; vinden we het normaal dat we in negatieve zin zoveel van de norm afwijken? Het bleek namelijk dat het brandstofverbruik van BQA-ers 15% boven het gemiddelde lag. Maar eigenlijk kun je dat veel breder trekken. Het gaat om verantwoordelijkheidsgevoel in het algemeen, zorg dragen voor de wereld en ons gedrag naar elkaar toe.’

Het idee

‘Op basis van die uitgangspunten hebben we een regeling bedacht die uitgaat van gemiddelden. Van verbruik per 100 km, maar ook van de per dag fluctuerende brandstofprijzen. Omdat iedereen het er over eens was, dat het niet normaal was om af te wijken van gemiddelden, hebben we onze vergoedingen daarop afgestemd. Wil je het gaspedaal goed raken, prima, maar dan betaal je zelf de rekening. Rijd en tank je bewust en scoor je onder de norm, dan word je beloond en komt de besparing ten goede aan jezelf. Om het gebruik per persoon te kunnen meten hebben we een systeem gebouwd waarin we alle gegevens verwerken. Iedereen is te allen tijde in staat om zijn gegevens in te zien en te monitoren. Ook leuk want er ontstaat enige competitie’.

Bob – Ik was was sceptisch, maar ik besefte dat het initiatief goed was. Bewustzijn, daar gaat het om en dat heeft deze mobiliteitsregeling absoluut gecreëerd.

 

Resultaat

‘De resultaten waren verbluffend. Voor de invoering van de regeling scoorden we qua benzineverbruik en brandstofkosten 15 % boven de norm. Twee jaar later was dat 15 % onder de norm. Bijna iedereen is blij met de regeling en we zijn heel bewust bezig met mobiliteit. Wordt er al eens geklaagd, dan spreken we elkaar aan op onze verantwoordelijkheid. De algemene teneur is dat we ons veel bewuster zijn gaan gedragen. Het is een sport geworden om het goedkoopste tankstation in de buurt te vinden en door bewuster en rustiger te rijden vallen er ook minder enveloppen van het CJIB op de mat. Een aantal collega’s vertelden zich veel ontspannender te voelen. Fijn, want dat komt ten goede aan de gezondheid. Ook bij Friesland Lease, onze leasemaatschappij zijn de behaalde resultaten opgevallen.’

BQA mobiliteitsregeling

Het brandstofverbruik van BQA ten opzichte van het normverbruik in liters brandstof per 100 km

Michiel – Eindelijk een mobiliteitsregeling, die je ECHT stimuleert om zuinig te rijden; een regeling die naar mijn mening direct geëxporteerd kan worden naar andere bedrijven met een mobiliteitsregeling. Doet iedereen mee, dan komt het echt ten goede aan het milieu, maar ook aan de bedrijven en de medewerkers. Het is een win-win-win maatregel zonder enig voorbehoud.

 

Leasefietsen

‘We zijn constant aan het kijken of we onze mobiliteitsregeling nog beter kunnen regelen en op de behoefte afstemmen. Inmiddels is het ook mogelijk om via het mobiliteitsbudget fietsen te leasen. Enkele medewerkers laten de auto staan en gebruiken een e-bike om de afstand tussen huis en opdrachtgever te overbruggen. Gezond, schoon en goedkoop. Ook zien we dat steeds meer medewerkers ervoor kiezen om een ‘schone’ auto te leasen. Dat stimuleren we dan ook. Een mooi streven is dat we ons wagenpark langzamerhand gaan vervangen naar elektrische en hybride voertuigen.

Conclusie

‘Met een bedrijf van ongeveer 30 personen is onze bijdrage misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar lukt het om de mindset van alle leaserijders positief te beïnvloeden dan zijn de gevolgen enorm. Een verminderde CO2 uitstoot, gezondere medewerkers, lagere kosten en de stimuleringsregelingen vanuit de overheid worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Volgens mij past dat uitstekend in deze tijdsgeest. We kunnen het ons gewoon ook niet langer permitteren om onzorgvuldig met onze omgeving om te gaan. Daarom delen we onze ervaringen graag delen en hopen anderen te inspireren om mee te doen. Wij zijn van mening dat bewust rijden een keuze is en onze medewerkers met ons!’

Wil je meer weten over het bovenstaande initiatief, dan vertel ik je er graag meer over.

Aldwin Bruin

 

Delen:

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.